Badania kliniczne

e7e1f7057

- Opublikowane w opinii eksperta

Lispro podawany za pomocą bezigłowego wstrzykiwacza QS-M powoduje wcześniejszą i większą ekspozycję na insulinę niż wstrzykiwacz konwencjonalny oraz silniejszy wczesny efekt obniżania stężenia glukozy przy podobnej ogólnej sile działania.

Cel: Celem tego badania jest ocena profili farmakokinetycznych i farmakodynamicznych (PK-PD) lispro podawanego przez bezigłowy wstrzykiwacz typu jet QS-M u pacjentów chińskich.

Projekt i metody badań: Przeprowadzono randomizowane, podwójnie ślepe, podwójnie pozorowane badanie krzyżowe.Zrekrutowano osiemnastu zdrowych ochotników.Lispro (0,2 jednostki/kg) podawano za pomocą bezigłowego wstrzykiwacza typu jet QS-M lub konwencjonalnego wstrzykiwacza.Przeprowadzono siedmiogodzinne testy klamry euglikemicznej.Do badania zrekrutowano osiemnastu ochotników (dziewięciu mężczyzn i dziewięć kobiet).Kryteriami włączenia były: osoby niepalące w wieku 18–40 lat, z indeksem masy ciała (BMI) 17–24 kg/m2;osoby z normalnymi testami biochemicznymi, ciśnieniem krwi i elektrokardiografem;podmioty, które podpisały świadomą zgodę.Kryteriami wykluczenia były: osoby z alergią na insulinę lub inną historią alergii;osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby wątroby lub nerek.Wykluczono również osoby, które spożywały alkohol.Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Etyki Pierwszego Szpitala Afiliowanego Uniwersytetu Medycznego w Chongqing.

Wyniki: Zaobserwowano większy obszar pod krzywą (AUC) stężenia insuliny i szybkości wlewu glukozy (GIR) w ciągu pierwszych 20 minut po wstrzyknięciu lispro przez wstrzykiwacz w porównaniu do wstrzykiwacza insuliny (24,91 ± 15,25 vs. 12,52 ± 7,60 mg). kg-1, p < 0,001 dla AUCGIR, 0–20 min; 0,36 ± 0,24 vs 0,10 ± 0,04 U min L-1, p < 0,001 dla AUCINS, 0–20 min).Wstrzyknięcie bezigłowe wykazało krótszy czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia insuliny (37,78 ± 11,14 vs 80,56 ± 37,18 min, p < 0,001) oraz GIR (73,24 ± 29,89 vs 116,18 ± 51,89 min, p = 0,006).Nie było różnic w całkowitej ekspozycji na insulinę i efektach hipoglikemicznych między tymi dwoma urządzeniami.Wniosek: Lispro podawany w bezigłowym wstrzykiwaczu QS-M powoduje wcześniejszą i wyższą ekspozycję na insulinę niż w przypadku konwencjonalnego wstrzykiwacza oraz silniejszy wczesny efekt obniżania stężenia glukozy przy podobnej ogólnej sile działania.


Czas publikacji: 29 kwietnia-2022