Misja i wizja

Misja

Ciągłe innowacje technologiczne, promocja i popularyzacja diagnostyki i leczenia bezigłowego.

Wizja

Tworzenie lepszego świata dzięki bezigłowej diagnostyce i terapiom.